Bepalingsmethode onafhankelijk van SimaPro als LCA-pakket

Door SBK is een wijziging doorgevoerd via een wijzigingsblad over de onafhankelijkheid van de Bepalingsmethode van SimaPro:

In de Bepalingsmethode wordt op meerdere plaatsen, al dan niet expliciet, verwezen naar SimaPro als LCA-tool. Historisch verklaarbaar doordat in Nederland vrijwel uitsluitend SimaPro werd gebruikt als LCA-tool. Er zijn echter verschillende andere LCA-tools beschikbaar zoals GaBi, Umberto en EcoChain. Vooruitlopend op het in lijn brengen van de Bepalingsmethode met NEN 15804 moet daar waar in de Bepalingsmethode SimaPro staat dit gelezen worden als LCA-applicatie en de volgende eisen die inherent zijn aan SimaPro, komen te vervallen:

  • “Er wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de impact hiervan” (voorgaande zin blijft van toepassing: ”Wanneer Ecoinvent data worden gebruikt, dan inclusief infrastructuur en kapitaalgoederen.”)
  • voor verificatie van het LCA-rapport is ” het opnemen van de (niet) gekarakteriseerde ingrepen voor achtergrondprocessen” niet verplicht, wanneer deze afkomstig zijn uit basisprofielen die via SBK zijn verkregen of uit EPDs die volgens de Bepalingsmethode zijn opgesteld.

Basisprocessendatabase voor LCA-buro’s

Voor het uitvoeren van LCA’s door LCA-buro’s heeft SBK een SimaPro database ter beschikking met veel standaard materialen uit de Nationale Milieudatabase. Voor het opstellen van nieuwe LCA-profielen voor de Nationale Milieudatabase zou gebruikt gemaakt moeten worden van deze Basisprocessendatabase. Dit bevordert de consistentie van de gehele database.

De procedure voor het verkrijgen van de database is te vinden op de website van de Nationale Milieudatabase.

Aanpassing Retourtransport Bepalingsmethode

Door SBK de volgende wijziging over retourtransporten in de Bepalingsmethode doorgevoerd via een wijzigingsblad.

Nieuwe tekst:

Omgaan met retourtransporten
Zoals vermeld in bijlage A NEN 8006:2004 dienen retourtransportprocessen te worden meegenomen in de berekening, tenzij kan worden aangetoond dat het retourtransport beladen is. Het meenemen van de retourtransporten wordt bereikt als gerekend wordt met de enkele reis en met de gemiddelde beladingsgraad zoals Ecoinvent deze toepast. Deze beladinggraden zijn reeds verwerkt in de Ecoinvent processen over transport. Deze is voor het proces ‘Transport, lorry >16t, fleet average/RER U’ 50%, dit komt effectief overeen met vol heen en leeg terug.

Mocht het zo zijn dat de retourritten aantoonbaar met volle belading plaatsvinden dan kan gerekend worden met de halve enkele reis afstand, maar het resultaat moet 25% verhoogd worden aangezien een vol beladen truck ongeveer 25% meer brandstof verbruikt dan een truck. Het komt erop neer dat de afstand waarmee gerekend wordt als de retourritten aantoonbaar een volle belading hebben 62,5% (0,5*1,25) is van de enkele reis afstand. De beladingsgraad is voor het proces ‘Transport, lorry >16t, fleet average/RER U’ 50%, dit komt effectief overeen met vol heen en leeg terug.