Welkom

Steeds meer producten worden onderworpen aan een milieugerichte levenscyclus analyse, kortweg LCA genoemd. Met name in de bouw wordt vanuit de aandacht voor de milieu-impact van de sector gezocht naar aangrijpingspunten om op een gebalanceerde wijze te komen tot verbetering van de milieuprestatie van bouwmaterialen en bouwproducten.

Uitgangspunt voor de levenscyclusanalyse van materialen, producten of bouwobjecten is dat de milieubelasting over de gehele levensloop van het materiaal, product, of bouwobject in de analyse betrokken wordt. De LCA methodiek maakt het daarbij mogelijk om alle relevante kennis over de milieueffecten op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen. Het resultaat is een milieuprofiel of milieuscore.

Voor producenten kunnen er veel belangen op het spel staan bij de uitvoering van LCA’s. De kwaliteit van de LCA is daarom van groot belang. Vanuit de zorg voor LCA’s van een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben de belangrijkste bureaus en instituten die actief betrokken zijn bij de uitvoering van LCA’s in de bouw zich verenigd in de Vereniging voor LCA’s in de Bouw, de VLCA.

Op deze website vindt u meer informatie over de vereniging, de leden en de acticviteiten die we ontplooien.