Downloads

Reglement van toelating tot / voorwaarden voor lidmaatschap VLCA
Het reglement van de VLCA met criteria voor toelating, de procedure en voorwaarden van het lidmaatschap van de vereniging. Aanmelding voor toetreding tot de VLCA kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@vlca.nl.

SBK Bepalingsmethode, VLCA impact assessment rekenmethode
De impact assessment rekenmethode is ontwikkeld door de VLCA in samenspraak met SBK om te kunnen rekenen met de SBK handleiding milieprestaties gebouwen en MRPI. De vigerende Bepalingsmethode is hier te downloaden. Voor meer informatie verwijzen we naar de site van SBK en de milieudatabase.

PCR (gerelateerde) documenten