VLCA Internationaal

LCA heeft internationaal sterk de aandacht. Vrijwel alle landen in Europa (en daarbuiten) gebruiken LCA’s, ook in de bouw. Het levenscyclusdenken vormt steeds vaker de basis voor Europees beleid en regelgeving, zoals het ECO Platform en Product Environmental Footprint (PEF).

Onze klanten werken vaak ook internationaal. De leden van de VLCA zijn uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn dus een goede partner om samen met u te bekijken hoe u LCA ook internationaal kunt gebruiken of kunt reageren op internationale ontwikkelingen. De leden van de VLCA volgen de internationale ontwikkelingen rondom LCA’s nauwgezet, zodat een VLCA-adviseur de klanten altijd van actuele informatie kan voorzien. De kennis wordt bijgehouden via de gebruikelijke kanalen, zoals internationale tijdschriften en congressen, en via hun internationale netwerk. Tevens nemen de VLCA-leden actief deel aan diverse internationale werkgroepen en netwerken en voeren zij internationale projecten uit waarin LCA een rol speelt.

In het buitenland bestaan geen soortgelijke verenigingen als de VLCA. Mocht een dergelijke zustervereniging in de toekomst worden opgericht, dan streeft de VLCA naar samenwerking. Uiteraard hebben onze leden wel een goed contact met diverse LCA-uitvoerende instanties in Europa.