Toevoeging aan Bepalingsmethode omtrent representativiteit bij branches

De VLCA heeft gesproken over de vraag of één bedrijf beschouwd zou kunnen worden als representatief voor de gehele branche. Het resultaat van de discussie is dat we voorstellen om de volgende alinea toe te voegen aan paragraaf 2.6.3.6 van de Bepalingsmethode:

“Wanneer binnen een branche gedetailleerde afspraken bestaan over productspecificaties en productiemethodes, kan in principe de representatieve doorsnede worden beperkt tot enkele of zelfs één productielocatie. Deze vereenvoudiging dient te worden onderbouwd met normen of andere documenten die aantonen dat producten en productiemethoden nauwelijks zullen verschillen per productielocatie. Met een gevoeligheidsanalyse dient te worden aangetoond dat de in de norm toegestane variatie niet leidt tot een significante afwijking van het milieuprofiel.”

De totale tekst is in dit document weergegeven.