Over de VLCA

De vLCA, opgericht in 1997, is een vereniging waar organisaties lid van zijn die LCA’s/EPD’s voor bouwproducten maken. Het is een platform voor kennisuitwisseling. De leden bespreken vanuit de eigen expertise en ervaring, tijdens de vLCA vergaderingen normen, richtlijnen, eisen en ontwikkelingen op het vakgebied, voor zover dit niet de commerciële activiteiten van de leden en daarmee bedrijfsbelangen in de weg staat. Verder wordt het functioneren van de NMD en de praktische uitvoering van de bepalingsmethode besproken. Afstemming over de interpretatie van rekenregels is hierbij belangrijk om een gelijk speelveld te creeëren. Bij zaken die niet goed lopen, probeert de vLCA tot een gezamenlijk standpunt te komen en alleen bij consensus wordt dit naar buiten gebracht via notities of persberichten. De vLCA standpunten zijn onafhankelijk en vrij van bedrijfsbelangen. NMD gerelateerde standpunten worden direct besproken in het kwartaaloverleg tussen 2 bestuursleden van de vLCA en de NMD directie, wat leidt tot een functionele betrokkenheid van de vLCA bij de opbouw van de NMD. Om te weten wat speelt op nationaal en internationaal normgebied en voor eigen technische inbreng, heeft de vLCA een lidmaatschap bij de NEN-normcommissie 351281 – Duurzaamheid van bouwwerken. De afgevaardigde van de vLCA informeert en deelt alle stukken met de leden van de vereniging. Hiernaast heeft de vLCA geen afvaardiging in enige andere commissie en heeft de vLCA geen structurele verbinding met andere organisaties.