Over de VLCA

De VLCA streeft ernaar om de kwaliteit van uitgevoerde LCA’s van bouwmaterialen en bouwproducten voortdurend te verbeteren. De VLCA bestaat sinds 1997. De leden zijn allen actief op het gebied van LCA’s in de bouw en hebben een ruime staat van dienst op dit terrein. Ook zijn de leden betrokken bij het opstellen van milieuprofielen voor de Nationale MilieuDatabase en het toetsen van de bijbehorende LCA’s.

De VLCA richt zich met haar activiteiten op het verkrijgen van een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van LCA’s in de bouwsector. Voorbeelden van VLCA activiteiten zijn:

  • Het bieden van een intern platform, waarin methodologische en onderwerpen behandeld worden met als belangrijkste doel informatie-uitwisseling en kennisverspreiding;
  • Het vertegenwoordigen van de leden bij relevante geledingen. Zo is de vereniging betrokken bij normontwikkeling door bijdragen aan NEN normcommissies;
  • Het maken van afspraken ter bevordering van inhoudelijke kwaliteit van LCA-uitvoering;
  • Het bevorderen van de juiste toepassing en interpretatie van LCA’s;
  • Harmonisatie tussen diverse systemen.