Grondstoffenequivalent betongranulaat: grind of steenslag

De leden van de VLCA hanteren voorlopig grind of steenslag als grondstoffenequivalent voor betongranulaat. Dit is de conclusie van de VLCA naar aanleiding van een recente discussie over het de juiste grondstoffenequivalent voor betongranulaat in Module D. Een door het Betonhuis ingebracht voorstel met onderbouwing om bij toepassing als wegfundering zandcement als de grondstoffenequivalent te hanteren is door de VLCA-vergadering van 8 december 2020 beschouwd en als onvoldoende zeker beoordeeld. De VLCA-vergadering heeft aangegeven terughoudend te willen zijn in deze en heeft de voorkeur uitgesproken dit onderwerp te behandelen in het kader van het opstellen van een Product Category Rule (PCR) voor beton, hetgeen voorzien is in 2021 uit te voeren onder regie van TNO in het InnovatieProgramma Circulair Beton. Tot de PCR gereed is zullen de bij de VLCA aangesloten LCA-deskundigen grind of steenslag als grondstofequivalent voor betongranulaat blijven hanteren, zodat er geen ongewenste verschillen in de markt zullen ontstaan. Betonhuis heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit met het argument dat hun voorstel voor het grondstoffenequivalent zandcement goed onderbouwd is.