Opinieartikel: Levenscyclusanalyse: pasklaar meetinstrument voor circulaire doelen

De VLCA heeft een opinieartikel geschreven dat in verkorte versie geplaatst is in de Cobouw:

Opinie | Weg naar circulariteit vraagt om juiste meetinstrumenten

De kabinetsdoelen liegen er niet om. In 2030 moet Nederland 50 procent ‘circulair’ zijn, in 2050 produceren we helemaal geen afval meer en gebruiken we alleen nog hernieuwbare grond- en brandstoffen. Maar hoe komen we daar? De weg naar circulariteit is er een van mitsen en maren. Precies daarom zijn de vertrouwde levenscyclusanalyses (LCAs) onmisbaar.

Het volledige artikel is hier te lezen of hier te downloaden.