Aanpassing Retourtransport Bepalingsmethode

Door SBK de volgende wijziging over retourtransporten in de Bepalingsmethode doorgevoerd via een wijzigingsblad.

Nieuwe tekst:

Omgaan met retourtransporten
Zoals vermeld in bijlage A NEN 8006:2004 dienen retourtransportprocessen te worden meegenomen in de berekening, tenzij kan worden aangetoond dat het retourtransport beladen is. Het meenemen van de retourtransporten wordt bereikt als gerekend wordt met de enkele reis en met de gemiddelde beladingsgraad zoals Ecoinvent deze toepast. Deze beladinggraden zijn reeds verwerkt in de Ecoinvent processen over transport. Deze is voor het proces ‘Transport, lorry >16t, fleet average/RER U’ 50%, dit komt effectief overeen met vol heen en leeg terug.

Mocht het zo zijn dat de retourritten aantoonbaar met volle belading plaatsvinden dan kan gerekend worden met de halve enkele reis afstand, maar het resultaat moet 25% verhoogd worden aangezien een vol beladen truck ongeveer 25% meer brandstof verbruikt dan een truck. Het komt erop neer dat de afstand waarmee gerekend wordt als de retourritten aantoonbaar een volle belading hebben 62,5% (0,5*1,25) is van de enkele reis afstand. De beladingsgraad is voor het proces ‘Transport, lorry >16t, fleet average/RER U’ 50%, dit komt effectief overeen met vol heen en leeg terug.